Na czym polega widzenie

Czy masz problemy z wyraźnym widzeniem? Problemy wzrokowe i zmiany widzenia mogą wystąpić w każdym wieku. Poniżej wymieniono kilka z najczęściej występujących zaburzeń prawidłowego widzenia:

 • + -

  Krótkowzroczność

  Jakie są przyczyny krótkowzroczności?

  Krótkowzroczność jest zazwyczaj związana ze zbyt dużą długością gałki ocznej. Oznacza to, że światło nie jest prawidłowo skupiane na powierzchni siatkówki
  (w tkankach wrażliwych na światło znajdujących się w tylnej części oka). Promienie światła zostają skupione tuż przed powierzchnią siatkówki, co powoduje niewyraźne widzenie obiektów w dali. Krótkowzroczność często występuje u członków tej samej rodziny, jednak wskazuje się również na związki pomiędzy krótkowzrocznością
  i skupianiem wzroku w bliży przez dłuższy czas np.na książkach, ekranie komputera, itp.

  Skąd wiadomo, że jestem krótkowidzem?

  Objawy świadczące krótkowzroczności:

  – Trudności z odczytywaniem znaków drogowych i tablic rejestracyjnych pojazdów,
  – Trudności z czytaniem z tablicy i wyraźnym widzeniem podczas oglądania telewizji,
  – Mrużenie oczu, które ma pomóc wyostrzyć obraz,
  – Częste występowanie bólów głowy i/lub zmęczenia oczu.

  Jak korygować krótkowzroczność?

  W większości przypadków krótkowzroczność można skutecznie korygować stosując wklęsłe soczewki korekcyjne. Soczewki okularowe pozwalają na prawidłowe skupienie światła na powierzchni siatkówki. Moc soczewki korekcyjnej dla osoby krótkowzrocznej jest oznaczona ujemną wartością. Im wyższa wartość, tym mocniejsza soczewka.

 • + -

  Nadwzroczność

  Jakie są przyczyny nadwzroczności?

  Nadwzroczność, potocznie zwana dalekowzrocznością, jest zazwyczaj związana ze zbyt małą długością gałki ocznej. Oznacza to, że światło nie jest prawidłowo skupiane na powierzchni siatkówki (w tkankach wrażliwych na światło znajdujących się w tylnej części oka). Promienie światła zostają skupione za powierzchnią siatkówki, co powoduje niewyraźne widzenie obiektów znajdujących się w bliży. Nadwzroczność występuje często u członków tej samej rodziny, jednak może być związana także z wiekiem pacjenta lub występowaniem niektórych chorób np. cukrzycy. Nadwzroczność związana z wiekiem określana jest mianem prezbiopii.

  Skąd wiadomo, że jestem dalekowidzem?

  Objawy mogące świadczyć o nadwzroczności:

  – Trudności z wyraźnym widzeniem w bliży,
  – Mrużenie oczu mające poprawić ostrość widzenia,
  – Częste występowanie bólów głowy,
  – Uczucie zmęczenia oczu podczas czytania, pisania lub korzystania z urządzeń elektronicznych

  Jak korygować nadzwroczność?

  W większości przypadków nadwzroczność można skutecznie korygować stosując wypukłe soczewki korekcyjne. Soczewki okularowe pozwalają na prawidłowe skupienie światła na powierzchni siatkówki. Moc soczewek korekcyjnych dla osoby z nadwzrocznością jest oznaczona wartością dodatnią. Im wyższa wartość, tym mocniejsza soczewka.

 • + -

  Prezobiopia

  Jakie są przyczyny prezbiopii?

  Prezbiopia bywa określana mianem nadwzroczności związanej z wiekiem, z reguły nie dotyczy osób poniżej 40 roku życia. Prezbiopia polega na stopniowym wzroście grubości i stwardnieniu soczewki znajdującej się wewnątrz oka. W miarę utraty elastyczności soczewki, zdolność do wyraźnego widzenia bliskich obiektów pogarsza się. Z prezbiopią mogą współwystępować inne zaburzenia widzenia takie jak krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

  Skąd wiadomo, że jestem prezbiopem?

  Objawy świadczące o prezbiopii:

  – Rosnące trudności z wyraźnym widzeniem w bliży,
  – Odsuwanie książki, gazety, urządzeń cyfrowych, itp. na długość ręki, aby poprawić ostrość widzenia,
  – Częste bóle głowy i zmęczenie oczu

  Jak korygować prezbiopię?

  W większości przypadków skuteczną metodą korygowania prezbiopii jest zastosowanie progresywnych soczewek okularowych. W dolnej części soczewki progresywnej umieszczona jest obszar zapewniający wyraźne widzenie w bliży, natomiast w górnej – umożliwiający wyraźne widzenie na dalsze odległości.

 • + -

  Astygmatyzm

  Jakie są przyczyny astygmatyzmu?

  Astygmatyzm występuje w przypadku, gdy przejrzysta warstwa tkanek na przedniej powierzchni oka (rogówka) nie ma idealnie równej krzywizny. Nieregularne ukształtowanie rogówki powoduje, że promienie światła trafiające do oka zostają zogniskowane w dwóch różnych miejscach na siatkówce (tkance wrażliwej na światło znajdującej się w tylnej części oka). Na skutek tego procesu, widziany obraz jest nieostry. Astygmatyzm występuje zazwyczaj od urodzenia i może współwystępować z innymi zaburzeniami widzenia takimi jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność.

  Skąd wiadomo, że mam astygmatyzm?

  Objawy świadczące o występowaniu astygmatyzmu:

  – Nieostry lub zniekształcony obraz podczas widzenia w bliży i na dalsze odległości,
  – Problemy z rozróżnianiem pionowych, poziomych i skośnych kształtów,
  – Mylenie liter np. H z N czy C z O,
  – Bóle głowy i uczucie zmęczenia oczu

  Jak korygować astygmatyzm?

  Skuteczną metodą korygowania astygmatyzmu, w większości przypadków, jest zastosowanie soczewek torycznych. Są to soczewki o specjalnej konstrukcji i kształcie, które niwelują nieregularności ukształtowania rogówki wywołujące astygmatyzm.